Krafft the Tour of Amateurs | Dressage

Serieregler Krafft the Tour of Amateurs 2023
Anmälan Krafft the Tour of Amateurs Dressage 2023 

Ryttare
Ryttare, med svensk tävlingslicens som under åren fr.o.m. 2020 t.o.m. 8 juli 2023 inte startat i Intermediaire eller högre och/ eller inte blivit placerade i Msv A/Prix St George eller högre.

Hästar
Öppet för alla hästar som är 7 år eller äldre, d.v.s. födda 2016 eller tidigare.

Kvalificeringsplatser
Samtliga 2* – och högre tävlingar i Sverige fr.o.m. 3 mars t.o.m. söndagen den 18 juni 2023. Kval sker i Msv B klasser (undantaget Allmänt Intryck Medelsvår B som ej räknas).

Kval till Falsterbo
Totalt kvalar 16 ekipage + ekipage som har samma kvalpoäng som nr 16.

OBS NYTT FRÅN OCH MED 2023! Resultatsystemet hämtar hem de sex (6) första resultaten tidsmässigt från det att anslutningen (betalningen) är genomförd. Efter kvalperiodens slut, eller efter att de sex (6) första resultaten är registrerade kommer det tas en snittprocent på de tre (3) bästa resultaten hos respektive anslutet ekipage. De 16 högst rankade ekipagen efter kvalperiodens slut är de som kvalificerar till Falsterbo Horse Show. Ekipage måste ha genomfört minst tre (3) kvalgrundande klasser för att kunna kvalificera till Falsterbo.

Fullständiga regler och information hittar ni i seriereglerna!

 

Anmäl som...