Folksam Open 6-år | Dressyr

Serieregler Folksam Open 6-år 2024
Anmälan Folksam Open 6-år 2024

Öppet för 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer utländska ekipage att bjudas in.

Ston födda 2018 och som haft ett eller flera föl, startar i samma klass och tävlar mot de 5-åriga hästarna med samma bestämmelser och kvalificering som 5-åringarna. Om sto som haft föl tävlar eller kvalar för Folksam Open redan som 5-åring, kan den sedan som 6-åring inte starta i 5-årsklassen igen utan får då tävla i 6-års klassen. I samband med anmälan skicka in kopia på registreringsbevis på minst ett föl till josephine@falsterbohorseshow.com.

Läs seriereglerna för fullständig information.

Kvalificerade hästar

Anmäl som...