Folksam Open Dressyr 6-åringar

Serieregler för: Folksam Open 6 år Dressyr 2020

Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer utländska ekipage att bjudas in.

Ston födda 2014 och som haft ett eller flera föl, startar i samma klass och tävlar mot de 5-åriga hästarna med samma bestämmelser och kvalificering som 5-åringarna. Om sto som haft föl tävlar eller kvalar för Folksam Open redan som 5-åring, kan den sedan som 6-åring inte starta i 5-årsklassen igen utan får då tävla i 6-års klassen. I samband med anmälan skicka in kopia på registreringsbevis på minst ett föl till josephine@falsterbohorseshow.com.

Läs proposition för fullständig information.

Kvalificerade hästar

Anmäl som...