Folksam Open 5-år | Dressyr

Serieregler Folksam Open 5-år 2024
Anmälan Folksam Open 5-år 2024

Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer utländska ekipage att bjudas in.
Ston födda 2018 och som haft ett eller flera föl, startar i samma klass och tävlar mot de 5-åriga hästarna med samma bestämmelser och kvalificering som 5-åringarna. Om sto som haft föl tävlar eller kvalar för Folksam Open redan som 5-åring, kan den sedan som 6-åring inte starta i 5-årsklassen igen utan får då tävla i 6-års klassen. I samband med anmälan skicka in kopia på registreringsbevis på minst ett föl.

Läs seriereglerna för fullständig information.

Anmäl som...