Horseware 7-års Championat | Hoppning

Serieregler Horseware 7-års Championat 2024
Serieanmälan Horseware 7-års Championat 2024

Horseware 7-års championat är öppet för 7-åriga hästar såväl svenskfödda som utlandsfödda, födda 2017.

Kvalificeringsplatser
Alla nationella och elittävlingar i Sverige, samt lägst 2* internationella och CSIYH1* datum enligt serieregler.

Läs serieregler för fullständig information.

Anmäl som...