Svenska Ridsportförbundet bryter mot svensk lag och förhindrar konkurrens

Undertecknade är personer som alla är djupt engagerade i svensk ridsport sedan många år. Vi är även alla arrangörer av några av Sveriges absolut största nationella tävlingar som drar 1000-tals startande, mycket stor publik och som omfattas av stort TV / media intresse.

Som arrangör är man i direkt beroendeställning till Svenska Ridsportförbundet, som t.ex. skall godkänna alla propositioner och bestämmelser för våra tävlingars genomförande. Problemet för oss arrangörer är Svenska Ridsportförbundets agerande i något som Förbundet väljer att kalla serier. Det är attraktivt att knyta ihop tävlingar och göra serier för individuella ryttare. Det gör det lättare att få sponsorer och mediauppmärksamhet och ryttarna/ägarna får bättre tävlingar. En serie är, enligt förbundet, en tävling som pågår i mer än två distrikt och som har en final. Om en arrangör skriver att de 10 först placerade i tre olika tävlingar (som bägge är avslutade med prisutdelningar och allt) kvalar till att starta i en fjärde tävling är det en serie enligt Förbundet! Avtal avseende serier/cuper som tecknas eller arrangeras över fler än två distrikt ska godkännas av Svenska Ridsportförbundet.
Hur otroligt det än kan låta anordnar Förbundet själv egna serier med finaler på sina egna nationella tävlingar där de har stora egna ekonomiska intressen. Och stoppar sina egna medlemsföreningar att ordna motsvarande, allt med stöd i tävlingsreglementet.

Varför agerar Förbundet så här?

Svar: Deras eget ekonomiska intresse. Är en serie hos oss arrangörer sponsrad av ett företag som Förbundet inte anser är OK eller som är i konkurrens med Förbundets egna sponsorer stoppar Förbundet våra tävlingar.
Förbundet agerar numera som en egen tävlingsklubb i konkurrens med de klubbar/arrangörer som Förbundet skall företräda.
Det skulle naturligtvis vara intressant att veta dels hur ansökan går till när Förbundet ansöker för sina egna tävlingar, dels hur beslutsprocessen är… Det är ju samma organ/person som ansöker som beslutar…Förbundet har nyligen, senaste månaderna, hindrat två mycket populära och för ungdomar och sporten viktiga serietävlingar att genomföras. Förbundets agerande innebär stora svårigheter för oss arrangörer när vi vill göra serier kopplade till våra arrangemang.
Vi arrangörer betalar höga avgifter mm till Förbundet som går bl.a. till personalens löner, samma personal som efter de lagstridiga besluten som Förbundets styrelse fattat motarbetar oss arrangörer i denna specifika fråga. Vi som arrangörer har ett flera gånger påtalat för Förbundets ledning att Förbundets agerande bryter mot svensk lag och EU lag, men bara mötts av en arrogans som inte bara är uppseendeväckande utan även oförklarlig. Förstår verkligen ingen på Förbundet, i Styrelsen eller bland alla tjänstemännen att man måste följa svensk lag även som ett idrottsförbund?
Vi hade hoppats att Förbundet skulle inse hur totalt felaktigt och rättsstridigt det agerar. Detta är tydligt dels efter Marknadsdomstolens dom 2012:16 (där Svenska Bilsportförbundet förlorade vid både Konkurrensverket och Marknadsdomstolen), dels när Internationella ridsportförbundet (FEI) förlorade en domstolsprocess mot tävlingsarrangören Global Champions Tour. FEI fick i år kapitulera helt efter att ha ådragit sig advokatkostnader i miljonklassen.

Svenska Ridsportförbundet har trots detta fortsatt med sitt lagstridiga beteende som helt sätter all normal konkurrens ur spel.
Att Förbundet dessutom har skrivit in i sina bestämmelser att det äger alla medierättigheter (TV- och radiorättigheter) om en arrangör får tillstånd till en serie gör att man tror att man är förpassad till 70-talet. Förbundet har egna TV-avtal för sina egna tävlingar och vill äga TV-rättigheterna för andra arrangörers (konkurrenters) tävlingar!
Förbundet agerande är, trots att de blivit upplysta om det, direkt i strid med svensk lag. Vi som arrangörer har därför vänt oss till ledande svensk juridisk expertis inom konkurrensrätt, docenten i Europarätt, jur.dr, vid Uppsala universitet, Vladimir Bastidas Venegas. Hans rättsutlåtande och sammanfattning talar för sig självt.
Vi förväntar oss att Förbundet omedelbart och fortsättningsvis i allt agerar i överensstämmelse med svensk lag. Ekonomisk skada som orsakas av Förbundets lagstridiga agerande svarar de enskilda ledamöterna i Förbundets styrelse solidariskt för.

Avslutningsvis vill vi säga följande. Att behöva driva frågan på detta sätt är inget som vi önskat, men blivit tvungna att göra för att fortsätta kunna utveckla svensk ridsport och våra svenska tävlingsarrangemang.

Lisen Bratt Fredricson (Grevlunda Grand Prix och Elmia Scandinavian Horse Show), Lars Torgersen (Gothenburg Summer Show och 7-Star) , Claes Pettersson (Norrköping Horse Show och 7-Star), Sylve Söderstrand (JumpClub Ridsportförening och Elmia Scandinavian Horse Show), Jan O Wannius (Elmia Scandinavian Horse Show och Falsterbo Horse Show), Thomas Wilhelmsson (Wermland Equestrian Games och 7-Star), Stephan Olsson (Runsten Equestrian Games och 7-Star)

För kontakt:
Jan O Wannius
0707-83 83 03
wannius@falsterbohorseshow.com

Vladimir Bastidas Venegas
072-150 01 91
vladimir.bastidas@jur.uu.se

Anmäl som...