Högt betyg till Falsterbos Internationella Hoppbana

 Lars Roepstorff, professor i hästens funktionella anatomi vid SLU har gjort mätningar som visar på mycket goda resultat. I en av mätningarna framkom att dämpningen på Falsterbos Internationella hoppbana är något bättre än en majoritet av jämförbara banor (för internationella hopptävlingar) som Lars Roepstorff genomfört mätningar på. Detta är positivt då det teoretiskt minskar risken för skada.

Efter mätningar av huvudarenan på Falsterbo under 2011 presenterar Lars Roepstorff resultatet som sammanfattas följande:
”Ytfastheten är sådan att den ger ett gott stöd för hoven under landning och understöds fas utan att vara för hårt. Den ligger inom gränser som är likvärdiga med andra banor för samma ändamål. Dämpningen av den maximala belastningen i understödsfasen är god. Den är något bättre än en majoritet av jämförbara banor (för internationella hopptävlingar) som vi genomfört mätningar på.”

– Detta är positivt då det teoretiskt minskar risken för skada. Dämpningen är samtidigt inte så stor så att banan skulle upplevas som för ”djup” eller ”lös” och därmed har hästarna goda förutsättningar att prestera samtidigt som man har en lägre skaderisk, säger Lars Roepstorff.

– Det här är glädjande besked. Vi vet att Falsterbos bana ligger på en tidigare sjöbotten, gräs på 15 meter djup sand ger fantastiskt bra svikt, säger Jan-Olof ”Jana” Wannius, President, Falsterbo Horse Show.

– Efter tävlingarna i år kommer vi att lägga ner arbete på att göra justeringar så att ytan blir ännu planare än vad den är idag, fortsätter Jana.

För mer information och frågor:
Falsterbo Horse Show
Jan-Olof Wannius, President
wannius@falsterbohorseshow.se
Tel: +46 707-83 83 03

Anmäl som...