Förbättringar på Falsterbobanan inför sommarens tävlingar

En rad förbättringar har genomförts på Falsterbobanan inför sommarens tävlingar. Projektet har letts av Stig Persson, tidigare klubbdirektör för Ljunghusens Golfklubb och före detta ordförande i Europeiska Greenkeeper Förbundet. Stig har sedan många år lett skötseln av Falsterbo Horse Shows gräsbanor och gräsytor.

Arbetet innefattar följande delar:

  • Banans bredd har ökats med 10 m, vilket ger de nya tävlingsmåtten 110×55 m.
  • Collecting ring har utökats till 55×28 m. Framridning och framhoppning sker på den intilliggande Expandiabanan 75×30 m med fibersand.
  • 2500 kvm av tävlingsarenan har grävts ut och anlagts på nytt med harpad “Skanörsjord” av absoluta toppkvalitet.
  • Banans lutning är 0,8% och har kompletterats med nya stenkistor.
  • Fyra läktare har flyttats från nordvästra långsidan till sydöstra långsidan, vilket innebär bättre inramning av tävlingsarenan.
  • Under våren kommer hela tävlingsarenan att dräneras.
  • En ligusterhäck har planterats mellan tävlingsbanan och collecting ring. Fullväxt kommer den att hållas 1,8 m hög.
  • Portalen med in- och utridning är flyttad till det nordvästra hörnet, nära Expandiabanan, och har kompletterats med en nybyggd ”Kiss & Cry”.

Nu ser vi fram emot att slutföra de sista delarna på projektet innan det är dags för sedvanligt underhåll och preparering fram till sommarens tävlingar. Varmt välkomna till Falsterbo Horse Show 6-14 juli.

Anmäl som...