Falsterbo Horse Show vinner mot E.ON i första instans

Under 15 års tid har E.ON tagit ut ett överpris för anslutning av elcentraler som Falsterbo Horse Show har på plats under sitt årliga evenemang.

E.ON bryter mot ellagen i sin fakturering. Det har nu konstaterats vid prövning av tvisten i Energimarknadsinspektionen.

På området installeras varje år 10–15 tillfälliga elcentraler som förser evenemanget med elektricitet till stallar, serveringar, domartorn, mässa, TV bussar mm. E.ON:s uppdrag är att ansluta el-centralerna till elnätet, inget annat.

Efter 2018 års evenemang påbörjade Falsterbo Horse Show en granskning av E.ON:s prissättning. Falsterbo Horse Show ansåg att E.ON, som har monopol på tjänsten, fakturerade överpris. E.ON gick inte att komma överens med. Ärendet gick till Energimarknadsinspektionen som har att avgöra tvister.

Energimarknadsinspektionen konstaterade i sitt beslut, vilket måste betecknas som sensationellt, att E.ON bryter mot Ellagen i sin fakturering.

E.ON har således i alla år fakturerat Falsterbo Horse Show för tjänster som de enligt Ellagen (3kap. 11 §) inte har rätt att göra.

E.ON har brutit mot den lag som de har att rätta sig efter.

Jan O Wannius, Ordförande Falsterbo Horse Show

-Vi har ifrågasatt E.ON:s fakturering men bara mötts av kalla handen. Förutom att fakturorna aldrig specificeras utnyttjar E.ON sin roll som monopolföretag på ett, enligt vår uppfattning, arrogant sätt, eftersom man vägrar ge några förklaringar utan skickar direkt till indrivning.

-Vi har nu vunnit i första instans – E.ON har inte överklagat. Vi har dock fört ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Linköping då vi menar att det finns ytterligare luft i E.ON:s fakturor.

För mer information
Jan O Wannius, Ordförande Falsterbo Horse Show
wannius@falsterbohorseshow.com
0707 83 83 03

Anmäl som...