Falsterbo Horse Show stärker näringslivet i Vellinge

Falsterbo Horse Show hade för tredje året i rad över 61 000 besökare. Under de nio dagar evenemanget pågick omsatte besökarna cirka 84 miljoner kronor i Vellinge vilket skapar cirka 51 nya årsarbetstillfällen. Utöver detta tillkommer omsättning av utställare, sponsorer och deltagare. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Event in Skåne och Vellinge kommun.

Besökarna, varav de allra flesta kommer från Sverige, gav Vellinge kommun högt betyg som besöksmål. 93 procent av de tillfrågade beskriver destinationen Vellinge som ”mycket bra” eller ”bra”.

Falsterbo Horse Show är ett internationellt ridsportevenemang av absolut högsta klass som arrangeras varje år i Falsterbo. Hästveckan har blivit ett begrepp även ur turist- och nöjessynpunkt varje sommar.

– Vi kan konstatera att eventet har mycket stor betydelse för näringslivet i Vellinge och hela regionen. Det sätter Falsterbo, Vellinge, Skåne och Sverige på världskartan, säger Magnus Hedin, kommundirektör i Vellinge kommun.

– Falsterbo Horse Show är viktigt för Skåne som eventregion, och stort även i ett internationellt perspektiv. Det är ett av de starkaste varumärkena av de årligen återkommande evenemangen i Sverige, säger Pehr Palm, VD för Event in Skåne.

36 procent svarar att den huvudsakliga anledningen till att de besöker evenemanget är ”tradition”, medan 26 procent primärt är där för att uppleva den höga kvaliteten på tävlingarna och 16 procent som svarar att de kom för att lära och inspireras av de bästa utövarna. Ett viktigt och tydligt kvitto på att besökarna varit nöjda med årets tävlingar är att hela 73 procent uppger att det är mycket troligt att de tillbaka till nästa år medan 21 procent svarar att det är till viss del troligt.

– Det är glädjande att vi har en så lojal och trogen publik. Våra besökare kommer till Falsterbo Horse Show för att det är Falsterbo Horse Show som helhet och inte för att till exempel en specifik ryttare kommer. Det är positivt för oss men ställer också höga krav på oss som arrangör. Vi måste ligga i framkant hela tiden och utveckla evenemanget för att uppnå förväntningarna besökarna har på oss säger Elisabeth von Schrowe, Event Director på Falsterbo Horse Show.

Det är undersökningsföretaget Rubin Research som på uppdrag av Event in Skåne och Vellinge kommun som har undersökt och utvärderat vilka ekonomiska effekter Falsterbo Horse Show har på Vellinge kommun och övriga Skåne. Undersökningen genomfördes mellan 15 juli och 9 augusti 2013 och omfattade 522 intervjuer med ett slumpmässigt urval av personer som besökte evenemanget under perioden.

Anmäl som...