Falsterbo Horse Show lämnar in polisanmälan

Falsterbo Horse Show AB polisanmäler polisen för försök till bedrägeri eller osant intygande i frågan om polisens fakturor rörande kostnader för bevakning av Falsterbo Horse Show evenemanget 2012.

För den räkning som Polismyndigheten i Skåne skickat till Falsterbo Horse Show AB, för evenemanget 2012, polisanmäler nu bolaget Polismyndigheten och två enskilda polisbefäl för försök till bedrägeri eller osant intygande.

Inför 2012 års evenemang meddelade polisen i beslut ett fast kostnadstak på 200 000 kronor för den påstådda bevakningen av evenemanget. Polisen skickade efter evenemanget en räkning till bolaget på 200 000 kronor.

Polisen angav samtidigt med räkningen polisen arbetat 1 219 timmar och att kostnaden för polisen i själva verket var 1 121 480 kronor. Kostnadstaket på 200 000 kronor var enligt polisen vida överskridet.

Hade inte bolaget överklagat hade polisens beslut vunnit laga kraft och bolaget fått betala 200 000 kronor.

Bolaget insåg det totalt orimliga i polisens påståenden, vägrade betala och överklagade till Förvaltningsrätten i Malmö.

Fyra månader efter att bolaget överklagat och 10 månader efter Falsterbo Horse Show 2012 ändrade Polismyndigheten i Skåne sin inställning och angav att den nu, 23 maj 2013, erkände att arbetade timmar inte var 1 219 timmar utan i verkligheten 80 timmar och att kostnaden för bolaget skulle vara 73 600 kronor.

Enligt FHS:s mening har Polismyndigheten och biträdande polisområdeschef Thomas Servin och poliskommissarie Sven-Inge Nilsson handlat brottsligt genom att i beslutet uppta polismyndighetens faktiska kostnader till uppgivet belopp och uppge arbetade timmar för hästsporttillställningen Falsterbo Horse Show. Såväl beloppet som arbetade timmar är totalt missvisande och grovt felaktiga vilket Polismyndigheten och här anmälda poliser måste varit fullt medvetna om.

Det är sedan en helt annan sak hur denna brottsliga handling skall rubriceras, försök till bedrägeri eller som ett osant intygande eller liknande. I vart fall är brottet fullbordat. Förutom rekvisiten för bedrägeri gäller bestämmelsen i BrB 23 kap. 7 §. Dessa frågor överlåter FHS:s styrelse till åklagaren att pröva och avgöra.

Ombud för bolaget är: Jur dr, Professor Erik Nerep.

Redan vid evenemanget 2011 var polismyndigheten i blåsväder när den inte följde lagen. JO (Justitieombudsmannen) framförde då, 2011, kritik mot Polismyndigheten i Skåne
och närpolischef Mats Hammar. JO angav i sitt beslut att polismyndighetens felaktiga agerande kunde medfört att det internationella hästsportevenemanget
Falsterbo Horse Show år 2011 blivit inställt.

Anmäl som...