VIKTIG information till er som köpt biljetter!

Först och främst, välkomna till Falsterbo Horse Show – Sport Edition 10-18 juli.

  • Länsstyrelsen Skåne har den 2 juli gett Falsterbo Horse Show följande besked angående pandemibestämmelser. Nu räcker inte ett avstånd på 1 meter axel till axel på våra läktare. Nu gäller utskjutande kroppsdel och då är avståndet t ex mellan knä och rygg bara 75 cm.
  • Länsstyrelsen Skåne skall i sin tillsyn angående smittskyddsåtgärder, t.ex. vad gäller anvisade sittplatser göra en helhetsbedömning, men väljer att inte göra det och står därmed fast vid sitt beslut.
  • Vi tvingas nu göra om hela planen för hur publiken skall sitta på läktarna.
  • Vi kommer att placera er i sällskap med dem ni köpt biljett tillsammans med och ni placeras då mellan 1-4 personer på ett smittsäkert avstånd på minst 1 m mellan sällskapen. Detta görs på plats i Falsterbo.
  • Det här innebär mycket krångel, vi är verkligen ledsna över det, men hanteringen av sittplatserna måste nu ske på plats vid läktarna

Vi ber om er hjälp och det är naturligtvis av största vikt att ni håller avstånd när/om det bildas köer.

  1. Kom i god tid
  2. Gå till läktaren du har din platsbiljett till
  3. Håll avstånd till andra
  4. Sätt dig på anvisad plats du får från läktarvakt
  5. 1m avstånd skall hållas till andra sällskap åt alla håll

 Slutligen hälsar vi er återigen varmt välkomna!

Frågor till info@falsterbohorseshow.com

Anmäl som...