Seger för Falsterbo Horse Show mot Polismyndigheten

Polismyndigheten i Malmö har för Falsterbo Horse Show evenemanget 2012 påstått att deras arbetsinsats omfattade 1219 timmar. Under pågående rättegång ändrades det till 881 timmar och efter överklagande till 80 timmar.
Polismyndigheten har tidigare uppgivit att polisens kostnader var 1 121 460 kronor men att Falsterbo Horse Show, p.g.a. ett kostnadstak endast skulle betala polisen 200 000 kronor och ändrat efter överklagande till 73 600 kronor.
Förvaltningsrätten i Malmö har nu i dom ( målnr 2350-13) konstaterat att det i själva verket var 24 timmar arbetade timmar och att kostnaden var 22 080 kronor!
En stor seger för oss säger Falsterbo Horse Shows VD Jan Olof Wannius. Vi har hela tiden vetat att polisens siffror från början och genom hela rättsprocessen varit helt tagna ur luften. Men det har kostat oss tid, pengar och arbete att få rätt, men det har varit värt det. Vi har tidigare kallat polisens fakturor blufffakturor och den här domen ger oss rätt även i det påståendet enligt vår mening.

Anmäl som...