Missvisande uppgifter angående brott i Falsterbo

I artikel i Sydsvenskan den 16 juli i år anför biträdande närpolischefen Mats Hammar bl.a. att det varit 39 polisanmälningar innefattande bl.a. två våldtäkter under årets upplaga av Falsterbo Horse Show.

Som vanligt, måste vi tyvärr säga, är Hammars uppgifter oriktiga och missvisande.

Hammar kopplar felaktigt, utan saklig grund, ihop Falsterbo Horse Show med allvarliga brott som skett vid Strandbadens diskotek och på Ljungens camping. Falsterbo Horse Show har över huvud taget inget samarbete eller koppling till dessa företag.

Hammars uttalanden svartmålar hela den internationella tävlingen Falsterbo Horse Show.

Fakta är: Totalt var det på Falsterbo Horse Shows evenemangsområde, 9 dagar med över 60 000 besökare, en (1) polisanmälan (ang stöld).

På den tillfälliga campingen, administrerad av utomstående entreprenör, skedde två (2) ingripanden, varav inget av dem var något våldsbrott.

Enligt Hammars logik skulle brott som förekommit i förrgår i Halmstad på natten efter Sveriges EM-match i fotboll skyllas på svenska damlandslagets framträdande.

Tyvärr är vi nu vana vid att Trelleborgspolisen genom Hammar gör allt för att försvåra för och misskreditera Falsterbo Horse Show.

Skånepolisen blev prickad och fick allvarlig kritik av Justitieombudsmannen, JO, för Hammars agerande inför evenemanget 2012.

JO skrev bl.a. i sitt beslut att ”Det inträffade kunde i värsta fall ha medfört att Falsterbo Horse Show fått ställas in.”

Polisen har även tvingats att både 2011 och 2012, efter bl.a. dom i Kammarrätten, ändra sina tidigare inför domstol lämnade uppgifter.

För 2012 års evenemang angav polismyndigheten i sitt beslut ang ”Kostnadsansvar enligt ordningslagen” att polisens kostnader för Falsterbo Horse Shows offentliga tillställning var 1 121 480 kr för 1219 arbetade polistimmar. Då det finns ett kostnadstak blev fakturan 200 000 kr vilket Falsterbo Horse Show således skulle betala.

Falsterbo Horse Show bestred kostnaderna och gick till domstol. Efter 5 månader ändrade sig polisen och medgav att tidigare uppgifter och faktura var felaktiga och det egentligen hade varit 90 timmars arbete och att kostnaderna uppgått till 73 600 kr!

Efter att saken börjat prövas i domstol ändrade således polismyndigheten uppgifterna om sina arbetade timmar från 1219 timmar till 90 arbetade timmar!

Och på samma halvår från en påstådd faktisk kostnad på 1 121 480 kr till 73 600 kr!

Betänk andra evenemang som inte har tid eller råd att ta en konflikt med polisen till allmän domstol. Dessa arrangörer tvingas betala det polisen begärt.

Ett flertal sakkunniga jurister som kontaktat oss har gjort gällande att det kan finnas anledning att undersöka huruvida Hammar och en kollega till honom kan ha gjort sig skyldiga till osant intygande och/eller bedrägligt beteende i frågan om de uppgifter de lämnat som underlag för polisens ekonomiska krav. Vi har för avsikt att låta utreda den frågan.

Jan Olof Wannius                                                                     Carl-Magnus Olofsson

Ordförande Organisationskommittén                             Major, Säkerhetschef Falsterbo Horse Show

 

Anmäl som...