Deltagarbevis 5 & 6 åriga hästar i dressyr

Har du ett deltagarbevis utfärdat innan 2014-03-19 för 5 och 6 åriga hästar i Folksam Scaninavian Open dressyr, så ber vi dig uppmärksamma att du från i år även får kvala i de inledande FEI programmen för 5 respektive 6 åriga hästar.

För 5-åriga hästar
Lätt A klasser direktkval minst 68%, alternativt ”FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2004” och ”FEI:s finalprogram för 5–åriga hästar 2004”, direktkval minst 74 %.
Kvalprocenten skall uppnås 2 ggr i någon av ovanstående klasser.

För 6-åriga hästar
Msv B klasser direktkval minst 65 %, alternativt ”FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2004” eller ”FEI:s finalprogram för 6-åriga hästar 2004”, direktkval minst 72%.
Kvalprocenten skall uppnås 2 ggr i någon av ovanstående klasser.

 

Anmäl som...