Ännu bättre underlag i Falsterbo

Den internationella gräsbanan på Falsterbo Horse Show får ytterligare förbättringar med permanent bevattningsanläggning och ännu jämnare underlag.

Falsterbo Horse Show har engagerat Stig Persson, Klubbchef på Ljunghusens GK. Stig ska komma med råd och anvisningar vad gäller att ytterligare förbättra den internationella hoppbanan. Så att banan blir jämnare, grönare och ännu mer elastisk. Vidare ger han råd om den permanenta bevattningsanläggningen som ska installeras.

– Vi är mycket glada att kunna knyta en sådan erkänt skicklig person vad gäller vår gräsbana och bevattningen. Det här kommer att göra vår internationella tävlingsbana ännu bättre, säger ”Jana” Wannius, President Falsterbo Horse Show

På bilden ses Jana Wannius och Stig Persson vid uppstartsmötet

Anmäl som...