Anna Bråkenhielm förstärker Falsterbo Horse Shows organisation

Anna Bråkenhielm, känd framför allt för hennes tid som VD i produktionsbolaget Strix, blir nytillskottet i organisationen för Falsterbo Horse Show. Förutom hennes breda kunskap inom mediavärlden brinner Anna för sporten och alldeles särskilt för dressyren.

Falsterbos Organisationskommitté består av en grupp kompetenta personer med stor kunskapsbredd. Det är männsiskor som har särskilda kunskapsområden, stora nätverk och framför allt en drivkraft för sporten. Bland några som sedan tidigare ingår i kommittén kan bl. a nämnas Sylve Söderstrand och Jan Brink. Organisationskommitténs främsta uppgifter är att främja sporten och utveckla evenemanget som helhet.

– Anna är en fantastisk entreprenör och har stort kunnande i bl. a mediafrågor och har ett brett nationellt- och internationellt kontaktnät. Dessutom har Anna ett eget engagemang inom ridsporten och jag räknar med att hon kan tillföra nytt kunnande och mycket energi, säger Jana Wannius, President Falsterbo Horse Show.

Anna har en gedigen bakgrund inom mediavärlden. Förutom att Anna var VD för Strix Television, har hon därefter varit inblandad i ett antal TV produktionsbolag, senast Scandinavian Studios. Anna är också förläggare och ägare av tidsskriften; Passion for business, en affärstidning och ett nätverk för kvinnor i näringslivet. På senare tid driver Anna också ett tävlingsstall för dressyrhästar ute på Österlen.

– Det här är ett av de roligaste uppdragen jag kan tänka mig. Falsterbo Horse Show är Sveriges i särklass mest intressanta hästevent. Jag hoppas mina erfarenheter från media, som hästägare, företagare och mångårig Falsterbobesökare ska komma väl till pass. Mitt hjärta klappar extra för dressyren och jag antar Jana tänkt att det är där jag ska lägga mitt fokus. För mig är det extra viktigt att sätta publikens upplevelser i främsta rummet. Jag vill också bidra till att skapa meningsfulla möten mellan alla intressenter i ridsporten, när faktiskt alla är samlade på en och samma plats i nio dagar.

Första mötet efter evenemanget hölls i måndags, där sammanfattning gjordes av årets tävlingar och där planeringen för Organiskationskommittén startades upp inför nästa års evenemang 2-10 juli.

Annabrakenhielm

Anmäl som...