Ang. Polisbevakningen i Falsterbo

Genom att Falsterbo Horse Show inte accepterat Polisens beräkningar på poliskostnader, utan valt att gå till domstol för att få saken prövad så har resultatet blivit enligt följande:

Polisen har hävdat att deras sammanlagda kostander för 2011, 2012, och 2013 uppgått till över 3000 000 kronor. Av detta skulle Falsterbo Horse Show betala 500 000 kr.

Efter domstolsavgöranden har Falsterbo Horse Show vunnit stort och domstolarna har beslutat att: För 2011 blev det 75 000:-
2012 blev det 20 000:-
2013 har Polisen tagit tillbaka betalningskraven.

Falsterbo Horse Shows agerande, att ifrågasätta polismyndighetens beslut har med stor sannolikhet i hög grad bidragit till att polisen från 2014 inte har rätt att ta ut någon betalning alls på sportevenemang i Sverige.

Anmäl som...