Utställarinformation

Övrigt

Transporter

Transporter till och från utställningsområdet sker innan och efter tävlingarnas början respektive slut.

Bilkörning på området går bra endast mellan 7.30-8.00 varje dag samt en halvtimme efter tävlingarnas slut ca 19.00 var dag.

Vissa dagar pågår tävlingarna lite längre. Är det lite publik på området dessa dagar så kommer vi att släppa in bilar trots allt.

Faktura gällande utställningsplats och tält skall vara betald innan ankomst till Falsterbo Horse Show. Vid sen betalning medtag kvitto på inbetalning.

Om betalning ej är gjord, avbeställs tälten och således blir det ej monterat.

Monterbyggnad

  • fredag den 3 juli kl 9.00-21.00
  • lördag den 4 juli kl 8.00-9.00

Övriga dagar före eller efter tävlingarna, dock innan öppettiderna på området

Godsmottagning

Falsterbo Horse Show har en egen godsmottagning dit gods levereras som skall till er monter. Falsterbo Horse Shows personal tar emot ert gods samt fraktar det till er monter.

OBS!! För att vi ska kunna kvittera ert gods, måste det vara tydligt märk med företagsnamn samt mobilnummer till mottagare.

I annat fall så kvitterar ej vår personal ut godset (går i retur till avsändaren). Om godset ej är så stort, kvitterar vi ut det och magasinerar det.

Adressen är: Falsterbo Horse Show Arena, Godsmottagningen, Clemensagervägen, 239 42 Falsterbo

Vakthållning

När utställningsområdet är stängt så bevakas det av Hemvärnet samt externt vaktbolag med hund

Logi

För boende under tävlingsveckan så titta under rubriken Äta & bo

Falsterbo Horse Show Camping

Falsterbo Horse Shows camping är belägen på LV4 fältet, i nära anslutning till evenemangsområdet.

Boka i god tid och ange att ni är utställare så att ni kan säkert får plats. Hjärtligt välkommen till oss 4 -12 juli 2020.

Anmäl som...