Information om Ackreditering

Klicka Här för att komma till registrering av ackreditering.

Sista dag för ackreditering är måndagen den 2 juli. Vänligen respektera sista datumet för ackreditering. Ackrediteringar efter 4 juli behandlas i mån av plats. Godkänd ackreditering bekräftas med e-post.

Frilansreportrar och fotografer

Vi vill ha uppgift om för vilken publikation eller media du skall arbeta. Vi förbehåller oss rätten att begära arbetsprov eller ett skriftligt intyg från chefredaktören.

Webbsidor

Vi tar emot sportorienterade hemsidor som producerar eget material. Hemsidor som förmedlar länkar godtas inte.

Välkommen till Falsterbo Horse Show´s bildbank. För att få tillgång till bilderna måste du vara journalist eller skriva för en tidning eller magasin.

Så här får du använda våra bilder:

  1. Bilderna får endast användas i samband med texter och reportage om och för Falsterbo Horse Show.
  2. Då fotografernas namn anges, skall detta alltid nämnas i samband med bilden.
  3. Media har aldrig tillåtelse att manipulera, frilägga eller ändra på bilder.
  4. Media har aldrig rätt att använda bilderna i ett negativt syfte om/för Falsterbo Horse Show.

FHS Flickr Stream


Mer bilder är på vår Flickr Stream.

Information om upphovsrätt

Immateriell egendom är skyddad enligt lag. Falsterbo Horse Show och fotografen/erna förbehåller sig samtliga upphovs- och immateriella rättigheter avseende bilder/fotografier/rörligt material samt texter.

Falsterbo Horse Show och fotografen/erna är inte villiga att tillåta kränkningar av sina rättigheter, förlust av eller skada på deras goodwill till följd av sådan kränkning. Rättsliga åtgärder kommer att vidtas utan förvarning vid kränkning av de immateriella rättigheter som tillkommer Falsterbo Horse Show och/eller fotografen/erna.

Detsamma gäller överträdelser av användningsvillkoren.