DELTAGARE I KVAL

Anmälan hittar ni här: https://db.falsterbohorseshow.se/competitions/6/entry

Ryttare
Ryttare, med svensk tävlingslicens som under åren fr.o.m. 2016 t.o.m. 2019 inte startat i Intermediaire eller högre och/ eller inte blivit placerade i Msv A/Prix St George eller högre.

Hästar
Öppet för alla hästar som är 7 år eller äldre, d.v.s. födda 2012 eller tidigare.

KVALIFICERINGSPLATSER
Samtliga regionala - och högre tävlingar i Sverige fr.o.m. (X mars 2019 t.o.m. söndagen den X juni 2019, exakta datum meddelas senare). Kval sker i Msv C:1, Msv C:2 samt i Msv B klasser (undantaget Allmänt Intryck Medelsvår B som ej räknas)

KVAL TILL FALSTERBO
Totalt kvalar 16 ekipage + ekipage som har samma antal kvalpoäng som nr 16.

Samtliga regler och information hittar ni i propositionen!