Folksam Open Dressyr


Anmäl här: https://db.falsterbohorseshow.se/competitions/9/entry

Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer utländska ekipage att bjudas in.
Ston födda 2013 och som haft ett eller flera föl, startar i samma klass och tävlar mot de 5-åriga hästarna med samma bestämmelser och kvalificering som 5-åringarna. Om sto som haft föl tävlar eller kvalar för Folksam Open redan som 5-åring, kan den sedan som 6-åring inte starta i 5-årsklassen igen utan får då tävla i 6-års klassen. I samband med anmälan skicka in kopia på registreringsbevis på minst ett föl.
Kvalificeringsplatser Alla regionala -, nationella och elittävlingar fr.o.m. 1 mars till och med 16 juni 2019.

Läs proposition för fullständig information.